V prípade, ak si zabezpečím ako uchádzač o zamestnanie sám vzdelávací kurz, aké náklady mi úrad preplatí?

V prípade ak priamym dôsledkom absolvovania konkrétneho vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré Vám nemôže zabezpečiť úrad a ktoré ste si zabezpečili z vlastnej iniciatívy, je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na výkon pracovnej činnosti, resp. začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám na základe podpísanej dohody uhradí náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z Vašej vlastnej iniciatívy do výšky 100 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 600,-  EUR.  Podmienkou úhrady nákladov je tiež to, že Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezabezpečil vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré ste si zabezpečili  z vlastnej iniciatívy a že Vám uvedený príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy nebol poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac