Zúčastnil som sa vzdelávacieho kurzu, ktorý zabezpečuje úrad. Mám nárok na nejaké finančné príspevky?

Áno, máte nárok na úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné z miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Ak ste rodičom, ktorý sa stará o dieťa (deti) pred začatím povinnej školskej dochádzky, úrad Vám môže poskytnúť príspevok na služby pre rodiny s deťmi.  Príspevok sa poskytuje najviac vo výške 54,- EUR mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa najviac v sume 42,- EUR mesačne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac