Aké sú formy štátnej pomoci?

Priamou formou štátnej pomoci je najmä:

  • dotácia, príspevok, grant,
  • úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
  • úhrada časti úveru,
  • návratná finančná pomoc.

      Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä:

  • poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
  • poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo iných sankciách podľa osobitného predpisu,
  • predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
  • odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.

 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac