Aké sú oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer Prijímateľa, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta?

Oprávnené náklady tvorí výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta v súvislosti s investičným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac