Čo je investičná pomoc?

Investičná pomoc je pomoc zameraná na podporu počiatočnej investície a vytvárania pracovných miest a poskytuje sa formou:

  • dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok,
  • úľavy na dani z príjmu,
  • príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta,
  • prevodu alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku.

 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac