Ak chcem vykonávať dobrovoľnícku službu čo musím spraviť?

Podať si prihlášku uchádzača o zamestnanie o zaradení na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ktorú nájdete u svojej sprostredkovateľky.

Podrobné informácie o dobrovoľníckej činnosti sú zverejnené na adrese:http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/aktivacna-cinnost/52a-prispevok-na-aktivacnu-cinnost-formou-dobrovolnickej-sluzby.html?page_id=13088


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac