Som evidovaný na úrade ako uchádzač o zamestnanie a poberám dávku v hmotnej núdzi. Mám nárok popri príspevku na dobrovoľnícku činnosť dostávať aj stravné lístky?

Dobrovoľnícka činnosť nie je pracovnoprávny vzťah, to znamená, že sa nezakladá na pracovnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Počas doby výkonu dobrovoľníckej činnosti naďalej zostávate uchádzač o zamestnanie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac