Kedy sa príspevok poskytuje?

Ak zamestnávateľ nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného času. Prekážka v práci je na strane zamestnávateľa, ktorý je povinný podľa Zákonníka práce vyplatiť zamestnancom náhradu mzdy (min. 60% z priemerného zárobku zamestnanca). Príspevok je 50 % z náhrady mzdy za daný mesiac.


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac