Som zamestnávateľ a mám sídlo spoločnosti v inom meste ako v tom, v ktorom chcem zriadiť chránenú dielnu alebo chránené pracovisko, na ktorý úrad sa mám obrátiť?

Miestne príslušným je v tomto prípade úrad, v územnom obvode ktorého sa zriadi chránená dielna alebo chránené pracovisko, t. z. ak je sídlo firmy v Bratislave, ale chránenú dielňu zriadi a bude prevádzkovať v Trnave, zamestnávateľ požiada o príspevok úrad v Trnave.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac