Kde si môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce?

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov podáva zamestnávateľ na úrad, v ktorého územnom obvode má svoje sídlo alebo v ktorom má sídlo jeho organizačná jednotka, alebo miesto trvalého bydliska, alebo sídlo jeho prevádzky (SZČO). Rozhodujúcou skutočnosťou pre podanie žiadosti je miesto výkonu práce vzdelávaných zamestnancov, resp. väčšiny vzdelávaných zamestnancov, s prihliadnutím na efektívnosť vynaložených prostriedkov súvisiacich s miestom vzdelávania zamestnancov. Žiadosť predkladá žiadateľ úradu v písomnej  podobe,  vrátane príloh uvedených na žiadosti, v jednom origináli.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 15.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac