Stavebné úpravy v interiéri DeD Valaská

Detský domov na základe zmeny organizačnej štruktúry má povinnosť zabezpečiť a vytvoriť pracovné podmienky pre novoprijatých zamestnancov DeD. Vsúvislosti s tým, je potrebné opraviť existujúce priestory pre administratívne účely detského domova.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.10.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac