Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "CDR Banská Bystrica - Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove CDR Banská Bystrica, ul. Kollárova 29, BB", výkon inžinierskej činnosti a autorského dohľadu projektanta.

Zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je poskytnutie služieb. Pri zadávaní zákazky postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to formou "Výzvy na predloženie cenovej ponuky" prostredníctvom elektronického nástroja (EN) EVOSERVIS. Celý priebeh postupu zadávania zákazky sa uskutoční výhradne prostredníctvom EN EVOSERVIS umiestnenom na stránke https://www.evoservis.sk. Podrobnosti o zákazke sú uvedené vo "Výzve na predloženie cenovej ponuky a v jej prílohách.


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.05.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac