Nákup pevných počítačov

Detský domov v Istebnom potrebuje zakúpiť 4 ks pevných počítačov, ktorých parametre sú uvedené vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.02.2015

Tlačiť