Zrušenie verejného obstarávania: ,, Stavebné úpravy RD Bohúňova ul., D. Kubín." 

Tlačiť