Zrušenie verejného obstrávania

Detský domov v Istebnom ako verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie, ktoré zadal 19.11.2014 na názov zákazky: ,, Nákup osobného motorového vozidla." z dôvodu nesplnenia podmienok uchádzačov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2014

Tlačiť