Zverejnenie zadávanej zákazky

Detský domov v Istebnom zverejňuje zadávanie zákazky na predkladanie cenovej ponuky na predmetnú zákazku: ,, Nákup osobného motorového vozidla."


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2014

Tlačiť