Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 407 B 4 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §54 - Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.1 POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, §50b-Integrácia znevýh. UoZ u zamestnávateľa prechodného zamestnania §53f-Príspevok integračnému podniku, §53g-Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.4 Aktivácia ZUoZ – Opatrenie č.3 Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýh, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti, §50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, Chyť sa svojej šance O3 Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, Chyť sa svojej šance O2 Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §§49,54,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , §54-Chyť sa svojej šance –opatrenie č.1 §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
§54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 L-Ž §53-Príspevok na dochádzku za prácou L-Ž, Prax pre mladých Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce Mgr. Martina Vrábľová 402 A 4 058 / 2445 404 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 A-K §53-Príspevok na dochádzku za prácou A-K PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre samosprávu §52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Aktvácia ZUoZ – Opartenie č.2 Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce , Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.3 Ing. Dominika Fráková 407 A 4 058 / 2445 405 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 52 – príspevok na aktívnu činnosť pre obec Mgr. Nikola Kožuchová 407A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
Publicita NP, ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP DEI III, NPCesta na trh práce - A5, A6, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP Praxou k zamestnaniu 2, NP Cesta na trh práce 3 – O1, O2, O3, NP Prvá Pomoc – O1, O2, O3, O4 NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ, NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa, Projekt „Pomáhame odídencom“, Projekt „Pomáhame odídencom“-poradenstvo Projekt - Aktivácia ZUoZ Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Podpora Integračných podnikov, NP Investičná pomoc pre soc.podniky nenávratná zložka, NP Vzdelávanie UoZ-2, NP „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov soc. Služieb a vybratých subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“, Prvá pomoc –O1,O2,O3, NP IPV SP, NP Cesta na trh práce 2 – O3,NP Zosúladenie RaPŽ, NP Podpora ochrany detí pred násilím, NP Reštart pre mladých 2, NP Chyť sa svojej šance, NP Podpora zamestnanosti, Projekt „Pomáhame odídencom“ Projekt Prax pre mladých Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 407 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
späť