Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, NP Aktivácia ZUoZ–Op. č.1 Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+ písm.: , L,Ľ,M,N,O,Ó,P,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 313 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+, písm.: A,B,C,Č,D,Ď, E,É,F,G, H,CH,I,Í,J,K Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 312 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Mgr. Andrea Toporová 604 B 6 058 / 2445 317 andrea.toporova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Ing, Lenka Gordianová 604 A 6 058 / 2445 316 lenka.gordianova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo Mgr. Marian Gosť 606 B 6 058 / 2445 314 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci Národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ Daniela Gérecová 606 A 6 058 / 2445 315 daniela.gerecova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Poradca/koordinátor vzdelávania ZoZ v rámci Národného projektu - " Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ Ing. Silvia Gonoszová 603 A 6 058 / 2445 320 silvia.gonoszova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc. Lucia Karabinošová 607 B 6 058 / 2445 319 lucia.karabinosova@upsvr.gov.sk
Poradca – komunikátor v rámci projektu „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ Svitlana Shelemba 607 B 6 058 / 2445 319 svitlana.shelemba@upsvr.gov.sk
späť