Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia – Tornaľa Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Držkovce, Tornaľa M Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047 / 2444 222 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - A-R, Tornaľa - A,T,Ť, Rašice Bc. Adriana Breznaníková T03 1 047 / 2444 201 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - S-Ž , Gemer I-Ž, Tornaľa - O,R,N, Mgr. Ľubica Ligartová T03 1 047 / 2444 201 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Skerešovo, Tornaľa D,Ď,G,H Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T05 1 047 / 2444 202 tamas.ivan@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Levkuška,Gemer A-H, Tornaľa CH,L,Š Anna Melová T09 1 047 / 2444 204 anna.melova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Otročok, Višňové, Tornaľa B,C,Č, I,J, Polina Bc. Magdaléna Cselényiová T09 1 047 / 2444 204 magdalena.cselényiova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Leváre, Chvalová, Tornaľa K,U Mgr. Alica Haniczková T11 1 047 / 2444 205 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NVTornaľa E,F,P,S,V,Z,Ž, Žiar Ing. Monika Zulová T11 1 047 / 2444 205 monika.zulova@upsvr.gov.sk
späť