Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Recepcia prízemie 058 / 2445 222
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Kameňany, Hrlica, Muránska Zdychava, Revúca - Č Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muráň, Revúca - R Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Lubeník A-F, I-Ž , Revúcka Lehota Mgr. Martina Fabová 202 B 2 058 / 2445 203 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Sirk, Lubeník G-H Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Magnezitovce, Revúca - A,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Šivetice, Revúca – F,L, Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – M,Ž, Mokrá Lúka, Nandraž, Muránska Huta, Jelšava M,N Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca - S,Š, Rybník, Jelšava C,Č,I Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk-Červeňany, Jelšava - F Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Hucín Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NVRevúca - K,T, Gemerské Teplice, Jelšava A Mgr. Erika Zánová 204 B 2 058 / 2445 206 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Ť Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré, Revúca D Ing. Jurij Koroľ 205 A 2 058 / 2445 208 jurij.korol@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania ,agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Jelšava – H,CH,K,L,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince A-J, Jelšava D,Ď,E,G, Revúca O Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince K-Ž, Jelšava B, Turčok Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk
späť