Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 29A 2 044/2443329 tatiatana.blahutova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Katarína Kelčíková PhD. 29 2 044/2443330 katarina.kelcikova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Mgr. Patrícia Vilkovská 35 2 044/2443327 patricia.vilkovska@upsvr.gov.sk
referent – NP- Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Jana Ťahúňová 35 2 044/2443332 jana.tahunova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Mgr. Martina Maslová 35 2 044/2443331 martina.maslova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Mgr. Veronika Ondrejková 35 2 044/2443328 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS Mgr. Zuzana Rázgová 28 2 044/2443322 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
referent – NP Vzdelávanie UoZ-2 - poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Veronika Sarová 28 2 044/2443325 veronika.sarova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Petra Grebáčová 35 2 044/2443327 petra.grebacova@upsvr.gov.sk
späť