Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Tereková Oľga, Ing. 203 1 047/2450 300 olga.terekova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Biacovská Katarína, Mgr. 413 3 047/2450 310 katarina.biacovska@upsvr.gov.sk
Šajgalíková Milana, Mgr. 412 3 047/2450 402 milana.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Czikorová Mária, Bc. 412 3 047/2450 312 maria.czikorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Bódiová Sonja, RNDr. 311 2 047/2450 450 sonja.bodiova@upsvr.gov.sk
Štoberová Rastislava, Mgr. 316 2 047/2450 451 rastislava.stoberova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 310 2 047/2450 330 denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Patakiová Dana, Ing. 310 2 047/2450 471 dana.patakiova@upsvr.gov.sk
Kriška Branislav, Mgr. 312 2 047/2450 472 branislav.kriska@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Mgr. 312 2 047/2450 133 tomas.sliva@upsvr.gov.sk
Peter Stanko 313 2 047/2450 462 peter.stanko@upsvr.gov.sk
Banská Martina, Mgr. 321 2 047/2450 465 martina.banska@upsvr.gov.sk
Burešová Barbora 321 2 047/2450 481 barbora.buresova@upsvr.gov.sk
Hedvigyová Lenka, Mgr. 313 2 047/2450 480 lenka.hedvigyova@upsvr.gov.sk
Járošiová Ivana 316 2 047/2450 478 ivana.jarosiova@upsvr.gov.sk
Jekimová Petra, Mgr. 321 2 047/2450 466 petra.jekimova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF
vedúca oddelenia Kovácsová Marta, Ing. 320 2 047/2450 220 marta.kovacsova@upsvr.gov.sk
Fűkőová Kristína, Bc. 306 2 047/2450 461 Kristina.Fukoova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 judita.kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 svetlana.cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 lydia.balazikova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 silvia.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Eva Tanková, Mgr. 304 2 047/2450 460 eva.tankova@upsvr.gov.sk
Šimková Eva 314 2 047/2450 453 eva.simkova@upsvr.gov.sk
Brezániová Anna 318 2 047/2450 234 anna.brezaniova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 218 1 047/2450 455 slavomira.deakova@upsvr.gov.sk
Dzubová Aneta, Mgr. 218 1 047/2450 221 aneta.dzubova@upsvr.gov.sk
Ďurčáková Tatiana, Ing. 323 2 047/2450 231 tatiana.durcakova@upsvr.gov.sk
Faragóová Janette, Mgr. 318 2 047/2450 224 janette.faragoova@upsvr.gov.sk
Gedai Richard, Ing. 318 2 047/2450 230 richard.gedai@upsvr.gov.sk
Štullerová Kvetoslava, Ing. 323 2 047/2450 461 kvetoslava.stullerova@upsvr.gov.sk
Referát AOTP - zamestnávateľ
vedúca referátu Jakabová Jana Mgr. 305 2 047/2450 226 jana.jakabova@upsvr.gov.sk
Csernok Ildikó 301 2 047/2450 403 ildiko.csernok@upsvr.gov.sk
Ružičková Želmíra, Ing. 301 2 047/2450 305 zelmira.ruzickova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Martina, Mgr. 302 2 047/2450 401 martina.kiapesova@upsvr.gov.sk
Mária Ruszó Bánová, Mgr. 302 2 047/2450 408 maria.ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádamová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 monika.adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 iveta.rakytova@upsvr.gov.sk
Danišová Andrea, Mgr. 303 2 047/2450 194 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea Bc. 304 2 047/2450 304 andrea.hrivnakova2@upsvr.gov.sk
Babíková Lýdia, Ing. 306 2 047/2450 470 lydia.babikova@upsvr.gov.sk
Bartová Viera, Bc. 307 2 047/2450 404 viera.bartova2@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum - pracovisko Gorkého 12
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 4 prízemie 047/2449 370 beata.sihelska@upsvr.gov.sk
Ulický Marek 6 prízemie 047/2449 371 marek.ulicky@upsvr.gov.sk
Vargic Peter, Ing. 6 prízemie 047/2449 371 peter.vargic@upsvr.gov.sk
Drugdová Eva 2 prízemie 047/2449 474 eva.drugdova@upsvr.gov.sk
späť