Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Gorkého 12, 979 01 Rimavská sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 306 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Vranská Adriana, PhDr. 302 2 047/2449 608 adriana.vranska@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 201 1 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Benčurová Ivana, Mgr. 303 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Hank Martin, Mgr. 301 1 047/2449 611 martin.hank@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 209 1 047/2449 619 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 208 1 047/2449 616 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Lásková Jana, Mgr. 202 1 047/2449 613 jana.laskova@upsvr.gov.sk
Létaiová Eva, Mgr. 202 1 047/2449 601 eva.letaiova@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 303 1 047/2449 617 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Lojka Marek, PhDr. 305 2 047/2449 612 marek.lojka@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 209 2 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 212 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Širůčka Drahomír, JUDr. 212 1 047/2449 615 drahomir.sirucka@upsvr.gov.sk
Baňová Ivica, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivica.banova@upsvr.gov.sk
Brezovická Eva, Mgr. 305 2 047/2449 612 eva.brezovicka@upsvr.gov.sk
Gašparcová Miriam, Mgr. 206 1 047/2449 609 miriam.gasparcova@upsvr.gov.sk
Kobyliaková Ivana, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivana.kobyliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Franková Darina, PhDr. 206 1 047/2449 605 darina.frankova@upsvr.gov.sk
Oroszová Helena 205 1 047/2449 606 helena.oroszova@upsvr.gov.sk
Vranská Simona, Mgr. 204 1 047/2449 606 vranskas@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Mgr. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Smutniaková Viera, Ing. 213 1 047/2450 547 viera.smutniakova@upsvr.gov.sk
Husmanová Lucia, Ing. 213 1 047/2450 541 Lucia.Husmanova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 215 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Kertészová Michaela, Mgr. 215 1 047/2450 545 michaela.kerteszova@upsvr.gov.sk
Juhászová Jana, Bc. Bc. 411 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 420 3 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 420 3 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Liptáková Mariana, Ing., PhD. 214 1 047/2450 550 mariana.liptakova@upsvr.gov.sk
Dubovická Šošiková Andrea, Bc. 214 1 047/2450 556 andrea.dubovickasosikova@upsvr.gov.sk
Gabmayerová Viktória, JUDr. 214 1 047/2450 115 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Kacianová Martina, Ing. 217 1 047/2450 551 martina.kacianova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Jasovská Miriama 217 1 047/2450 540 miriama.jasovska@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 218 1 047/2450 553 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Blahová Vladimíra, Bc. 211 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 212 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Zajdenová Marcela, Mgr. 212 1 047/2450 646 Marcela.Zajdenova@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Gódorová Renáta, Mgr 212 1 047/2450 674 renata.godorova@upsvr.gov.sk
ŤZP Valaskaiová Barbora, Ing. 207 1 047/2450 645 barbora.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 207 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Miriam Kožáková, Ing. 209 1 047/2450 648 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Žilíková Barbora, Mgr. 210 1 047/2450 647 barbora.zilikova@upsvr.gov.sk
Nociarová Alena, Ing. 207 1 047/2450 643 nociarova.alena@upsvr.gov.sk
Viktória Szabóová, PhDr. 220 1 047/2450 672 viktoria.szaboova@upsvr.gov.sk
späť