Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 104 príz. 047/2450 130 jesika.panisova@upsvr.gov.sk
Recepcia
Kökényová Renáta, Bc. 102 príz. 047/2450 250 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Jesenské A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J, Dolné Zahorany, Dražice Bartová Janka 105 príz. 047/2450 319 jana.bartova@upsvr.gov.sk
Jesenské K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Čerenčany, Horné Zahorany, Drienčany 17 Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 alena.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota S,Z Bartová Jana, Bc. 107 príz. 047/2450 514 jana.bartova1@upsvr.gov.sk
Rimavské Janovce, Rimavská Sobota C, Španie Pole Gasková Dorota 107 príz. 047/2450 315 dorota.gaskova@upsvr.gov.sk
Krúžno, Nižný Skálnik , Šimonovce , Teplý Vrch , Vyšný Skálnik, Lipovec, Rimavská Sobota Ď Chromeková Alžbeta 107 príz. 047/2450 320 Alzbeta.Chromekova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota P, R, G Hlodákova Andrea, Mgr. 108 príz. 047/2450 311 andrea.hlodakova2@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota L, V, W, Hodejovec, Czikorová Dana 108 príz. 047/2450 518 Dana.Czikorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota M, N, Sútor A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, Krankušová Beata 109 príz. 047/2450 542 Beata.Krankusova@upsvr.gov.sk
Sútor J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Lajgútová Hilda 109 príz. 047/2450 314 hilda.lajgutova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota K, Hoštišovce K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Hrachovo Ridzoňová Monika 111 príz. 047/2450 513 monika.ridzonova@upsvr.gov.sk
Veľký Blh, Hostišovce A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J Nagyová Erika 111 príz. 047/2450 219 Erika.Nagyova@upsvr.gov.sk
Zacharovce, Padarovce, Veľké Teriakovce Mgr. Martina Vargová Majerová 114 príz. 047/2450 501 Martina.Majerova@upsvr.gov.sk
Pavlovce , Drňa, Bottovo Dávidová Viera 115 príz. 047/2450 318 viera.davidova@upsvr.gov.sk
Husiná, Gortva, Orávka Kurucová Zuzana, Ing. 115 príz. 047/2450 543 zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Širkovce,Belín Drinócziová Tatiana 116 príz. 047/2450 317 tatiana.drinocziova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota H,J,Q,X,Y, T, U, I Gemerček Gutmayerová Jessika 116 príz. 047/2450 458 Jessika.Gutmayerova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota D,E, F, Slizké Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 marta.kantorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Be, Dubovec Tóthová Monika 117 príz. 047/2450 313 Monika.Tothova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Bá,Ch,A,O Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 Bronislava.Hlavata@upsvr.gov.sk
Ožďany, Martinová, Budikovany Plavcová Viera Mgr. 119 príz. 047/2450 515 Viera.Plavcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Antalová Eva, Mgr. 106 príz. 047/2450 400 eva.antalova2@upsvr.gov.sk
Miroslava Homolová, Ing. 106 príz. 047/2450407 Miroslava.Homolova@upsvr.gov.sk
Adriana Kántorová, Ing. 106 príz. 047/2450303 adriana.kantorova@upsvr.gov.sk
späť