Pracovisko Bátka

Pracovisko Bátka

Hlavná č.160, 980 21 Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kovácsová Martina, Mgr. 204 1. 047/2445 347 martina.kovacsova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 lea.soltesova@upsvr.gov.sk
Recepcia Oroszová Annamária 105 prízemie 047/2445 349 annamaria.oroszova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 maria.andrasikova@upsvr.gov.sk
Liptáková Veronika 104 prízemie 047/2445 570 Veronika.Liptakova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 evelina.borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 206 1. 047/2445 340 marcela.borosova@upsvr.gov.sk
Tóth Peter, Ing. 206 1. 047/2445 340 Peter.Toth@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 202 1. 047/2445 343 katarina.nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 110 prízemie 047/2445 342 Katarina.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Kujanová Monika, Bc. 203 1. 047/2445 346 monika.kujanova@upsvr.gov.sk
Gembická Beata 203 1. 047/2445 346 Beata.Gembicka@upsvr.gov.sk
Miková Jolana, Ing. 103 prízemie 047/2445 545 jolana.mikova@upsvr.gov.sk
Országhová Lucia, Mgr. 110 prízemie 047/2445 542 Lucia.Orszaghova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka 110 prízemie 047/2445 542 lenka.stepanikova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 104 prízemie 047/2445 543 eleonora.sekrenesova@upsvr.gov.sk
Válentová Katarína 103 prízemie 047/2445 341 katarina.valentova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Bystrianska Vlasta, Bc. 302 2. 047/2445 541 Vlasta.Bystrianska@upsvr.gov.sk
Zimányi Eva, Mgr. 311 2. 047/2445 540 Eva.Zimanyi@upsvr.gov.sk
Očenášová Beáta, Ing. 305 2. 047/2445 548 Beata.Ocenasova@upsvr.gov.sk
Nagyová Andrea, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Andrea.Nagyova@upsvr.gov.sk
Perecz Attila, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Attila.Perecz@upsvr.gov.sk
Molnárová Anita, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Anita.Molnarova@upsvr.gov.sk
Sághiová Anna, Ing. 311 2. 047/2445 540 Anna.Saghiova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 302 2. 047/2445 541 lukrecia.szaboova@upsvr.gov.sk
Tóthová Veronika, Mgr. 305 2. 047/2445 548 Veronika.Tothova@upsvr.gov.sk
Ostrihoňová Adriana, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Adriana.Ostrihonova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Nagy Pál Július 209 1. 0908 945 535 julius.nagypal@upsvr.gov.sk
späť