Pracovisko Hajnáčka

Pracovisko Hajnáčka

Hajnáčka č.38, 980 33 Hajnáčka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hámori Augustín, Ing. 208 1 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Recepcia+ G.Jablonec,Studená,Večelkov Aneta Mirjáková, Bc. 206 1 047/2446 250 aneta.mirjakova@upsvr.gov.sk
Blhovce,Jestice,Stará Bašta Jakabová Monika 206 1 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Dubno,Hajnáčka,Konrádovce,Petrovce Szepesiova Angelika 204 1 047/2446 351 angelika.szepesiova@upsvr.gov.sk
Gemerské Dechtáre,Nová Bašta,Tachty Nagyová Monika 204 1 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Hostice,Čierny Potok Gabriela Pálová, Mgr. 205 1 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Hodejov Varga Katarína, Mgr. 205 1 047/2446 531 Katarina.Varga@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Blhovce,Čierny Potok,Gemerské Dechtáre,Jestice,Tachty Bozóová Mária, Mgr. 109 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Hajnáčka,Hostice Agócs Endre, Mgr. 108 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Hodejov,Konrádovce,Stará Bašta Gálová Kinga, Bc. 109 047/2446 536 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Dubno,Gemerský Jablonec,Nová Bašta,Petrovce,Studená,Večelkov,NV Kisfaludiová Kristína, Ing. 109 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 203 1 0915 980 533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť