Pracovisko Hnúšťa

Pracovisko Hnúšťa

Nám. J. Francisciho č. 372, 981 01 Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447 360 erika.kovacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
RECEPCIA Vojteková Martina, Mgr. 104 1 047/2447 250 martina.vojtekova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, O, Q, S, Š, Ž Cmerová Bibiána 102 1 047/2447 361 bibiana.cmerova@upsvr.gov.sk
G, H, P, Ť, W Gaštanová Iveta 103 1 047/2447 363 iveta.gastanova@upsvr.gov.sk
M, R Dovalová Viktória, Mgr. 104 1 047/2447 524 viktoria.dovalova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, F, T, Z Albertová Martina, Mgr. 105A 1 047/2447 561 martina.albertova@upsvr.gov.sk
CH, J, K, N, U Pehenová Veronika, Mgr. 109 1 047/2447 362 veronika.pehenova@upsvr.gov.sk
A, B, E, I, V Fábryová Anna 110 1 047/2447 364 anna.fabryova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447 522 branislava.poloniova@upsvr.gov.sk
Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447 523 jana.slovakova@upsvr.gov.sk
Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447 521 monika.miskove@upsvr.gov.sk
Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447 520 silvia.chudicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II Hreňová Katarína, Mgr. 105 1 047/2447 999 katarina.hrenova@upsvr.gov.sk
PK KŤZP Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447 651 katarina.juricinova@upsvr.gov.sk
Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447 650 miroslav.folk@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Pačesová Monika 219 2 0915 997 961 monika.pacesova@upsvr.gov.sk
späť