Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ úradu Šmidt Dušan, Mgr. 408 3 047/2450 100 Dusan.Smidt@upsvr.gov.sk
asistentka Antalová Júlia 409 3 047/2450 101 Julia.Antalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Balciarová Alena, Ing. 401 3 047/2450 170 alena.balciarova@upsvr.gov.sk
Bodor Tibor, Ing. 403 3 047/2450 176 tibor.bodor@upsvr.gov.sk
Völgyiová Mária, Mgr. 405 3 047/2450 182 Maria.Volgyiova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Pálová Andrea, Mgr. 419 3 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Hrivnák Ladislav, Ing. 419 3 047/2450 099 ladislav.hrivnak@upsvr.gov.sk
Gregušová Ľuba, Mgr. 421 3 047/2450 131 Luba.Gregusova@upsvr.gov.sk
Nagyová Helena, Bc. 420 3 047/2450 134 Helena.Nagyova@upsvr.gov.sk
späť