Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) a sociálne podniky (§§ 53f, 53g), Prvá pomoc Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) a sociálne podniky (§§ 53f, 53g), investičná pomoc sociálnym podnikom, Prvá pomoc Tašková Bianka, Ing. 413 3 058/2440 450 bianka.taskova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - pracovný asistent v CHD, CHP (§ 59), NP Podpora poľnohospodárov, linka pomoci NP Prvá pomoc + Genči Dominika, Ing. 413 3 058/2440 290 dominika.genci@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Malatinská Zuzana, Ing. 411 3 058/2440 404 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 50, § 54 - Cesta na trh práce -3 aktivita 1, Pracuj, zmeň svoj život Marcišová Veronika, Bc. 411 3 058/2440 404 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - § 51 Absolventská prax, § 54 Praxou k zamestnaniu 2, Poskytnutie mimoriadnej odmeny poskytovateľom sociálnych služieb, Prvá pomoc Kerekešová Eva, Mgr. 410 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - Cesta na trh práce -3 aktivita 1 Ďurská Ľubica, Ing. 411 3 058/2440 454 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - príspevok na dochádzanie za prácou (§54), Prvá pomoc Polgáryová Andrea, Mgr. 410 3 058/2440 459 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu (§ 52, 52a, 50j a 54), Prvá pomoc Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, § 54 - Cesta na trh práce 3 - opatrenie 2, Pracuj, zmeň svoj život - opatrenie 2, Prvá pomoc Lucia Bartóková, Ing. 409 3 058/2440 401 lucia.bartokova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana na samozamestnanie (§§ 49, 54, 57), mobilitu a presťahovanie za prácou (§§ 53, 53a, 53c a 54), Prvá pomoc Blašková Mária, Ing. 316 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Džimová Janka 408 3 058/2440 406 janka.dzimova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana - príspevok na cestovné na výberové konanie (§32), príspevok na dochádzanie za prácou (§54) Prokopová Zuzana, Mgr. 410 3 058/2440 459 zuzana.prokopova2@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Príspevok na star. o dieťa, Vzdelávanie UoZ 2, Podpora intergračných podnikov, Investičná pomoc sociálnym podnikom; personálne výdavky NP Efektivita, DEI Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Reštart pre mladých 2, Praxou k zamestnaniu 2, Cesta na trh práce 3- opatrenie 2; personálne výdavky - Ochrana detí pred násilím, Cesta na trh práce 2, Výbor pre otázky zamestnanosti Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440 232 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce aktivita 4 a 5, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 3, personálne výdavky - Cesta na trh práce, Vzdelávanie UoZ-2, Pracuj, zmeň svoj život Buliková Monika, Ing. 407 3 058/2440 231 monika.bulikova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce aktivita 3 a 6 príspevky, NP PIP, NP Vzdelávanie MUoZ 2, Príspevok na mimoriadne odmeny poskytovateľom sociálnych služieb, personálne výdavky - NP PIP Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440 400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk
späť