Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Šafárikova 71, Rožňava
Vedúca oddelenia- poradenstvo ,§46 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 Mgr. Martina Demčáková 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §46 Mgr. Nemčková Alica 26 3 058/2440297 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 26 3 058/2440297 Henrieta.Filiczka@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Hrenčuk Dalibor 28 2 058/2440298 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk
NP- Nestrať prácu-vzdelávaj sa Ing. Cintelová Eva 28 3 058/2440298 Eva.Cintelova@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo Mgr. PhD. Belánová Jana 27 3 058/2440296 jana.belanova2@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo Ing. Pálová Monika 27 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
Šafárikova 112, Rožňava
Projekt „Pomáhame odídencom – komunikátor“ Ing. Fabiánová Monika 609 2 058/2440293 Monika.Fabianova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr.Rákaiová Monika 609 2 058/2440293 Monika.Rakaiova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ JUDr.Mitrik Ján 609 2 058/2440293 Jan.Mitrik@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Ing. Fabianová Ľubomíra 409 3 058/2440405 Lubomira.Fabianova@upsvr.gov.sk
späť