Odbor služieb zamestnanosti, Referát správneho konania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Mgr. Sabolová Henrieta 034/2440 115 henrieta.sabolova@upsvr.gov.sk
Mgr. Khírová Kristína 034/2440 115 kristina.khirova@upsvr.gov.sk
späť