Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Vachulová 69 1 034/2440 400 martina.vachulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Mikulová Ľubica Ing. 70 1 034/2440 402 lubica.mikulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Volková Eva Mgr. 70 1 034/2440 402 eva.volkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Harnúšková Elena Ing. 71 1 034/2440 405 elena.harnuskova@upsvr.gov.sk
odborný radca , aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j, ProjektProjekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Petrlová Tatiana Bc. 71 1 034/2440 405 tatiana.petrlova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Škodáčková Alena Ing. 72 1 034/2440 403 alena.skodackova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50,Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Kadlečíková Viera Ing. 72 1 034/2440 403 viera.kadlecikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - § 55, 57,60, projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 1 Koniariková Jana Ing. 67 1 034/2440 401 jana.koniariková@upsvr.gov.sk
odborný radca, absolventská prax, podpora v čase skrátenej práce, projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa, zasadnutia VOZ Brušková Monika Bc. 67 1 034/2440 401 monika.bruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca - absolventská prax, Podpora v čase skrátenej práce, Projekt - Pomáhame odídencom - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa Podešvová Šárka Ing. 68 1 034/2440 318 sarka.podesvova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou - § 32, 53, 53a, 53c Masaryková Lenka Mgr. 68 1 034/2440 318 lenka.masarykova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou - § 32, 53, 53a, 53c Fajnorová Zuzana Mgr. 68 1 034/2440 318 zuzana.fajnorova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Marková Dana Ing. 76 2 034/2440 221 dana.markova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Sládečková Kamila Mgr. 76 2 034/2440 221 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Zelenková Olívia Mgr. 77 2 034/2440 220 olivia.zelenkova@upsvr.gov.sk
Projekty Prvá pomoc, Podpora SZČO/mimoriadna situácia/ Chodúrová Jana Mgr. 8 prízemie 034 244 0451 jana.chodurova2@upsvr.gov.sk
späť