Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Monika Jankovýchová 62 1 034/2440450 monika.jankovychova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Kristína Mešťanková 64 1. 034/2440452 kristina.mestankova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP IP ZUoZ Šullová Alena, Ing. 15 prízemie 0342440455 alena.sullova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Tomanová Petra Mgr. 15 prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Vzdelávanie UoZ - 2 Janigová Radka Ing. 15 prízemie 034/2440457 radka.janigova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom- poradenstvo Mgr. Marcela Režnáková 14 prízemie 034/2440458 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Beňa Famulyak Kateryna 14 prízemie 034/2440458 kateryna.benafamulyak@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Spiegelová Svetlana Ing. Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Bilčíková Katarína Mgr. Holíč 303 2 034/2443456 katarína.bilcikova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Fekete Mário Bc. 303 2. posch. 034/2443456 mario.fekete@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP IP ZUoZ Mgr. Veronika Tomek Holíč 208 1 034/2440453 veronika.tomek@upsvr.gov.sk
späť