Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Marián Marko 62 1 034/2440450 marian.marko@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Monika Jankovýchová 66 1 034/2440454 monika.jankovychova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Monika Mindžáková 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Ing. Jana Štefková 15 prízemie 034/2440455 jana.stefkova2@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ Tomanová Petra Mgr. 8 prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Ing. Svetlana Spiegelová Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
projektový zamestnanec NP PIP Mgr. Marcela Režnáková Holíč 303 2 034/2443453 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
projektový zamestnanec NP PIP Marta Poláková, Ing. Šaštín 113 1 034/2440456 marta.polakova@upsvr.gov.sk
späť