Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

Referát služieb pre zamestnávateľa zabezpečuje agendu  zamestnanosti v týchto oblastiach:

  1. Voľné pracovné miesta 
  2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu 
  3. Zamestnávanie cudzincov 
  4. Hromadné prepúšťanie
  5. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

Európske služby zamestnanosti - EURES

EURES sú Európske služby zamestnanosti /EURopean Employment Services/, ktorých cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru /krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko/ a Švajčiarska. 
EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti.

Služby siete EURES sú poskytované širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, tým, ktorí hľadajú nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Služby EURES sú bezplatné

Pracovné ponuky sú uverejnené na národnej webovej stránke http://www.eures.sk/ a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu/.  

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac