Posúdené projekty 2016-2018

§49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 131.8 kB]
[ PDF 23.1 kB] [ PDF 128.5 kB] [ PDF 131.6 kB] x x x x [ PDF 130.1 kB] [ PDF 127.0 kB] x [ PDF 124.4 kB]
Neschválené x x x [ PDF 214.5 kB] x x [ PDF 209.0 kB] x x [ PDF 198.0 kB] x x
2017 Schválené [ PDF 170.5 kB] [ PDF 109.0 kB] [ PDF 106.5 kB] x [ PDF 161.2 kB] [ PDF 59.9 kB] [ PDF 116.4 kB] [ PDF 59.9 kB] [ PDF 59.3 kB] x [ PDF 109.0 kB] [ PDF 115.5 kB]
Neschválené [ PDF 201.7 kB] x x [ PDF 113.0 kB] x x x x x x x x
2018 Schválené [ PDF 115.4 kB] [ PDF 111.2 kB] [ PDF 115.4 kB] [ PDF 112.9 kB] [ PDF 109.4 kB] [ PDF 109.0 kB] [ PDF 110.9 kB] [ PDF 112.6 kB] x [ PDF 108.5 kB] [ PDF 109.1 kB] [ PDF 111.6 kB]
Neschválené x x x [ PDF 113.5 kB] x [ PDF 113.6 kB] [ PDF 111.8 kB] x x x x x

  

 

§50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 203.0 kB] [ PDF 22.5 kB] [ PDF 128.6 kB] [ PDF 129.0 kB] [ PDF 134.1 kB] x x x [ PDF 134.5 kB] [ PDF 128.0 kB] x [ PDF 131.1 kB]
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2017 Schválené [ PDF 120.5 kB] [ PDF 126.3 kB] [ PDF 120.1 kB] [ PDF 121.5 kB] [ PDF 122.1 kB] [ PDF 125.6 kB] [ PDF 117.9 kB] [ PDF 117.2 kB] [ PDF 111.7 kB] [ PDF 121.3 kB] [ PDF 59.1 kB] [ PDF 117.1 kB]
Neschválené x [ PDF 59.9 kB] x [ PDF 113.1 kB] x x x x x x x x
2018 Schválené [ PDF 118.6 kB] [ PDF 197.5 kB] [ PDF 116.1 kB] [ PDF 116.8 kB] [ PDF 119.4 kB] [ PDF 120.0 kB] [ PDF 116.3 kB] [ PDF 120.8 kB] [ PDF 115.0 kB] [ PDF 116.9 kB] [ PDF 114.4 kB] [ PDF 118.1 kB]
Neschválené x x x x [ PDF 60.0 kB] x x x x x x x 

 

 §50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 125.2 kB] [ PDF 21.6 kB] [ PDF 124.6 kB] [ PDF 129.3 kB] [ PDF 128.5 kB] x x x [ PDF 213.3 kB] [ PDF 209.2 kB] x [ PDF 207.1 kB]
Neschválené x x x x x x x x 09/2016 [ PDF 198.6 kB] x x x
2017 Schválené [ PDF 112.5 kB] [ PDF 118.4 kB] [ PDF 115.5 kB] [ PDF 117.6 kB] [ PDF 120.8 kB] [ PDF 116.2 kB] [ PDF 116.3 kB] [ PDF 115.4 kB] [ PDF 116.8 kB] [ PDF 117.8 kB] [ PDF 59.7 kB] x
Neschválené x x [ PDF 123.1 kB] [ PDF 118.1 kB] x x x x x [ PDF 116.2 kB] x x
2018 Schválené [ PDF 112.0 kB] [ PDF 196.2 kB] [ PDF 118.6 kB] [ PDF 117.8 kB] [ PDF 124.0 kB] [ PDF 119.9 kB] [ PDF 109.1 kB] [ PDF 119.9 kB] [ PDF 114.1 kB] [ PDF 117.7 kB] [ PDF 118.2 kB] [ PDF 59.5 kB]
Neschválené x x [ PDF 117.9 kB] x x x x x x x x x
 

 

§50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2017 Schválené x x x [ PDF 109.4 kB] x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2018 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x


 

 

§51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 214.7 kB] [ PDF 22.8 kB] [ PDF 131.2 kB] [ PDF 131.6 kB] [ PDF 132.5 kB] [ PDF 129.8 kB] [ PDF 128.3 kB] [ PDF 129.1 kB] [ PDF 131.2 kB] [ PDF 123.6 kB] x x
Neschválené x x x x x x x x [ PDF 210.1 kB] [ PDF 200.5 kB] x x
2017 Schválené [ PDF 110.2 kB] [ PDF 115.5 kB] [ PDF 117.6 kB] [ PDF 120.1 kB] [ PDF 113.5 kB] [ PDF 115.8 kB] x [ PDF 110.3 kB] x x [ PDF 107.5 kB] x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2018 Schválené [ PDF 121.7 kB] [ PDF 200.5 kB] x x [ PDF 120.2 kB] [ PDF 118.2 kB] x [ PDF 118.9 kB] [ PDF 110.7 kB] [ PDF 116.6 kB] [ PDF 110.2 kB] x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
 

§52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 132.7 kB] [ PDF 23.4 kB] [ PDF 131.2 kB] [ PDF 132.7 kB] [ PDF 128.5 kB] x x x [ PDF 136.2 kB] [ PDF 127.1 kB] x [ PDF 124.8 kB]
Neschválené x x x [ PDF 211.4 kB] [ PDF 209.0 kB] x x x [ PDF 131.4 kB] x x x
2017 Schválené [ PDF 117.7 kB] [ PDF 114.8 kB] [ PDF 114.7 kB] x x [ PDF 109.6 kB] [ PDF 119.5 kB] [ PDF 120.8 kB] [ PDF 123.5 kB] [ PDF 115.6 kB] [ PDF 111.1 kB] [ PDF 108.7 kB]
Neschválené x x [ PDF 121.0 kB] [ PDF 118.0 kB] x [ PDF 113.8 kB] x [ PDF 112.5 kB] [ PDF 113.5 kB] x [ PDF 112.2 kB] [ PDF 108.7 kB]

2018

Schválené [ PDF 114.7 kB] [ PDF 117.6 kB] [ PDF 119.8 kB] [ PDF 119.0 kB] [ PDF 118.5 kB] [ PDF 113.9 kB] x [ PDF 120.4 kB] [ PDF 119.3 kB] [ PDF 117.2 kB] [ PDF 111.3 kB] [ PDF 116.7 kB]
Neschválené [ PDF 112.6 kB] x x [ PDF 114.1 kB] [ PDF 111.9 kB] x x x [ PDF 111.8 kB] [ PDF 113.7 kB] x x

 
   

 

§54 Projekty a programy

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené [ PDF 223.2 kB] [ PDF 26.8 kB] x [ PDF 236.0 kB] [ PDF 143.0 kB] [ PDF 223.1 kB] [ PDF 224.6 kB] [ PDF 218.0 kB] [ PDF 133.2 kB] [ PDF 136.5 kB] [ PDF 136.6 kB] [ PDF 130.2 kB]
Neschválené x x x [ PDF 153.6 kB] [ PDF 154.2 kB] x x [ PDF 138.1 kB] [ PDF 207.8 kB] x [ PDF 200.5 kB] x
2017 Schválené [ PDF 117.9 kB] [ PDF 125.6 kB] [ PDF 127.6 kB] [ PDF 127.0 kB] [ PDF 133.0 kB] [ PDF 137.9 kB] [ PDF 128.0 kB] [ PDF 129.7 kB] [ PDF 130.3 kB] [ PDF 127.6 kB] [ PDF 132.4 kB] [ PDF 122.0 kB]
Neschválené [ PDF 114.3 kB] x x x [ PDF 120.6 kB] x x x x x [ PDF 110.7 kB] x
2018 Schválené [ PDF 120.6 kB] [ PDF 117.8 kB] [ PDF 122.3 kB] [ PDF 126.3 kB] [ PDF 250.9 kB] [ PDF 124.8 kB] [ PDF 223.0 kB] [ PDF 242.2 kB] [ PDF 226.5 kB] [ PDF 235.2 kB] [ PDF 282.1 kB] [ PDF 236.6 kB]
Neschválené x x x [ PDF 113.2 kB] [ PDF 117.9 kB] [ PDF 116.9 kB] [ PDF 115.4 kB] [ PDF 115.2 kB] x x x x

   

 


§56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2017 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2018 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x


 

 

§56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2017 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2018 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x


 

 

§57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2016 Schválené x x x x x [ PDF 124.9 kB] x x [ PDF 123.3 kB] x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2017 Schválené x x x x x x x [ PDF 113.6 kB] x [ PDF 108.0 kB] x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2018 Schválené [ PDF 106.4 kB] x x x x x x x [ PDF 108.0 kB] x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

Dátum vytvorenia stránky: 15.01.2016
Dátum aktualizácie: 10.08.2020
späť