Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Aktuality

ZMENY V PROJEKTE PRVÁ POMOC

Zmeny v projekte „Prvá pomoc" 

 

viac

 

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ 

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „PRVÁ POMOC“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

 

viac

 

Informácia o získavaní údajov o materskom k výplate rodičovského príspevku

 

viac

 

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať aj na úradoch PSVR

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR

 

viac

 

Informácia pre zriaďovateľov - CHD a CHP a INTEGRAČNÉ PODNIKY

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas mimoriadnej situácie

 

viac

 

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

Zoznam psychológov, psychologičiek a odborných poradcov + kontakt

 

viac

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac