Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Aktuality

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

 

viac

 

Nová povinnosť zamestnávateľa – suma základnej zložky mzdy

 

viac

 

Obmedzenie platnosti VPM na 1 rok

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

 

viac

 

Národný projekt „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce"

 

viac

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

 

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania

 

viac

 

Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1

 

viac

 

Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

 

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

 

viac

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 4

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac