Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Aktuality

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

 

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

 

viac

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania

 

viac

 

Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1

 

viac

 

Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

 

viac

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

 

viac

 

Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 4

 

viac

 

Národný projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie" – Aktivita č. 1

 

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnanci)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

viac

 

Národný projekt - Rodina a práca (zamestnávatelia)

Výzva na zapojenie sa zamestnávateľov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

viac

 

Národný projekt „ Podpora zamestnávanie Uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita 2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

 

viac

 

Národný projekt „ Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č. 1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

 

 

viac

 

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2017

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac