Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Euroguidance centrum, bulletin Euroguidance centra, časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

Euroguidance centrum

Bulletin Euroguidance centra

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 

Dátum vytvorenia stránky: 14.06.2012
Dátum aktualizácie: 21.08.2012

Tlačiť