Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Stanovenie celkovej ceny práce na rok 2017

Výpočet celkovej ceny práce :

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2016 = 886,00 €.

 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2016 + preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (nemocenské poistenie + invalidné poistenie + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + rezervný fond solidarity) + starobné poistenie

 

886,00 € + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 %

 886 + 88,60 € + 99,23 € ( 12,40 € + 26,58 € + 8,86 € + 2,22 € + 7,09 € + 42,09 €) + 124,04 €

                                                                                                                                   celková cena práce = 1197,87 €

 

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 958,00 €;

 

  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1078,00 €.

   

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2010
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť