Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výzva na predloženie ročnej správy o činnosti sociálnych podnikov za rok 2017

Výzva na predloženie správy o činnosti Sociálneho podniku pracovnej integrácie (SPPI) za rok 2017

 

Sociálny podnik pracovnej integrácie (SPPI) je povinný poskytovať v zmysle § 50b ods.11 písm. d)  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetky SPPI o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2017  v  termíne do  31. marca 2018.

Je nevyhnutné zaslať správu o činnosti SPPI písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb,   Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac