Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

Zamestnávateľ prechodného zamestnania (ZPZ) je povinný poskytovať v zmysle § 50b ods.12 písm. d)  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti") Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  na priloženom tlačive v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetkých ZPZ o zaslanie ročnej správy o činnosti za rok 2018  v  termíne do  31. marca 2019.

Je nevyhnutné zaslať správu o činnosti ZPZ písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb,   Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2019
Dátum aktualizácie: 11.01.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac