Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Základné informácie o výbere štúdia na strednej škole

Kto mi môže pomôcť pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní ?

  • výchovný poradca na základnej škole
  • kariérový poradca na škole
  • rodičia alebo zákonný zástupcovia
  • zamestnanci Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (adresár štátnych a súkromných CPPPaP za SR je zverejnený na pdf (eduworld.sk) [ PDF]
  • zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Kde nájdem informácie o stredných školách?

Informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v Slovenskej republike nájdete na http://mapaskol.iedu.sk/mrs-zoznam.aspx, www.stredneskoly.sk .

Informácie o nedostatkových a nadbytočných študijných odborov vo vzťahu k prognózam vývoja trhu práce nájdete na Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť