Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Prečo navštíviť informačno-poradenské stredisko

Na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny môžu žiaci základných a stredných škôl využiť informačné a poradenské služby pri voľbe povolania bezplatne v priestoroch informačno-poradenských stredísk, ktoré sú zamerané na:

  • Zisťovanie schopností pre výkon konkrétneho povolania, ktoré môže byť realizované napr. využitím www.istp.sk alebo pomocou tlačených textov typových pozícií z  www.istp.sk.

Ak potrebuje žiak základnej alebo strednej školy poradiť s výberom školy alebo odboru, tak môže využiť jeden z počítačov, ktoré sú v informačno-poradenskom stredisku a otestovať sa v časti pracovný kompas na www.istp.sk sám alebo za pomoci zamestnanca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Poskytovanie informácií o svete práce, o povolaniach (charakteristiky povolaní a typových pozícií) s využitím tlačených zdrojov (napr. publikácia Svet práce, letáky o povolaniach) a elektronických informačných zdrojov (napr. www.istp.sk,)
  • Oboznámenie s interaktívnymi DVD Svet práce, ktorých obsahom sú informačné materiály o  rôznych profesiách s možnosťou ich prepojenia na príbuzné pozície v rámci vybraného povolania. Tieto DVD obsahujú aj vzory motivačného listu, životopisu, žiadosti o zamestnanie, informácie potrebné pre úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru do zamestnania, rady pri telefonickej komunikácii s potenciálnym zamestnávateľom a podobne.
  • Oboznámenie s DVD o profesiách, ktorých obsahom sú krátke filmové dokumenty o profesiách najviac žiadaných na súčasnom trhu práce.

           


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 23.06.2015

Tlačiť