Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národný projekt „Cesta na trh práce – aktivita č.6“

Národný projekt „Cesta na trh práce“ – aktivita č. 6 Poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie

Cieľom aktivity č. 6 je poskytovanie individualizovaných poradenských služieb podporujúcich uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) pri nachádzaní pracovného uplatnenia prostredníctvom intenzívneho a individualizovaného poradenského procesu (ďalej len „poradenský proces“), ktorý zohľadňuje individuálnu sociálnu situáciu UoZ. Počas individuálnych konzultácií a skupinových aktivít UoZ identifikuje svoje možnosti, ako aj bariéry týkajúce sa nájdenia vhodného zamestnania, a na základe toho si stanoví realistický kariérový cieľ v súlade s požiadavkami aktuálneho trhu práce.

Sprevádzanie UoZ pri vstupe na trh práce je druhou fázou poradenského procesu, v ktorej UoZ bude v rámci skupinových aktivít motivovaný aktívne sa pohybovať na trhu práce pri dosahovaní stanovených kariérových cieľov, ktorými môže byť najmä získanie konkrétneho zamestnania alebo absolvovanie požadovaného vzdelávania/rekvalifikácie alebo iného aktívneho opatrenia na trhu práce. UoZ bude poskytnutá pomoc a podpora pri vstupe na trh práce. UoZ bude umožnené zúčastniť sa výberových konaní organizovaných úradom, resp. stretnutí s regionálnymi zamestnávateľmi.

 Obdobie realizácie: 01/2017 – 12/2021

 Oprávnené územie:

Banskobystrický  kraj :   okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš

Košický  kraj :                 okresy Rožňava, Sobrance, Trebišov

Prešovský kraj :              okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou

Trvanie poradenského programu pre UoZ : 13 stretnutí/aktivít (celkovo 35 hodín)

 Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok paušálny príspevok na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese (ďalej len „paušálny príspevok“) vo výške 6,18 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu, t. j. všetkých 13 stretnutí je 80,34 €. Tento príspevok umožní pokryť UoZ časť výdavkov spojených s jeho účasťou na poradenskom procese (stravné, cestovné a pod.). 

Dátum vytvorenia stránky: 11.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac