Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

1. Všeobecný prehľad informácií v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ

Ako sa môže štátny príslušník tretej krajiny zamestnať na území SR?

Štátni príslušníci tretích krajín, tak ako aj občania EÚ majú možnosť zamestnať sa na území SR.          

Čo však preto musí štátny príslušník tretej krajiny urobiť? Najskôr je potrebné vybrať si správny typ práce, ktorú bude na území SR vykonávať, a k tomu mu odporúčame internetového sprievodcu trhom práce https://www.istp.sk/info-uchadzac-o-pracu. Tento webový portál ponúka širokú škálu pracovných príležitostí, na základe ktorých má možnosť vybrať si ten typ práce, ktorá ho bude baviť. Na to, aby mohol začať prácu vykonávať, je potrebné požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania. Všetky dostupné informácie k tomu ako získať prechodný pobyt je možné nájsť na webovej stránke: https://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca.

.

.

Akým spôsobom môže zamestnávateľ prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR?

Každý zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny je povinný nahlásiť voľné pracovné miesto (VPM) na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta výkonu práce) v zmysle §62 ods.6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Viac informácií k nahlasovaniu pracovných miest ako aj samotné nahlásenie voľného pracovného miesta môže zamestnávateľ vykonať prostredníctvom nášho webového portálu -https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/nahlaska-volneho-pracovneho-miesta.html?page id=12967

Všetky ďalšie dostupné informácie ako zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, nájdete v sekcii zamestnávateľ - https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-statnych-prislusnikov-tretich-krajin-obcanov-eu-s-miestom-vykonu-prace-na-uzemi-sr.html?page_id=905549 

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2019
Dátum aktualizácie: 21.04.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac