Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

2. Zamestnávateľ v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
  2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

  4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

  5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie

  6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

    ,,Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere“.


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2019
Dátum aktualizácie: 24.05.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac