Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

3. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR ak má udelený prechodný pobyt na základe:

a) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

b) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM (bežný spôsob)

c) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen c), d) a e)

d) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade § 21 ods. 1 písmena f) - od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)

e) Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)

f) Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016 

Dátum vytvorenia stránky: 20.05.2019
Dátum aktualizácie: 27.05.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac