Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

5. BREXIT – zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

Do konca prechodného obdobia t.j. do 31.12.2020 majú občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a ich rodinní príslušníci právo voľného pohybu v rámci EÚ ako doteraz. Až od 1.1.2021 budú považovaní za štátnych príslušníkov tretej krajiny.

Občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ registrované právo na pobyt (potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ resp. doklad „Pobytový preukaz občana EÚ“) v Slovenskej republike alebo sa registrujú k pobytu v priebehu prechodného obdobia, sa po 31.12.2020 automaticky zmení pobyt občana EU/rodinného príslušníka občana EU na pobyt trvalý na 5 rokov resp. na pobyt dlhodobý.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu po 31.12.2020 na územie SR na účel zamestnania si musia požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania ako štátni príslušníci tretích krajín.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka nemení formulár informačnej karty o zamestnaní v priebehu prechodného obdobia, ale až po jeho skončení (t.j. od 1.1.2021) za formulár informačnej karty o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny.

Zamestnávateľ resp. informujúca organizácia oznámi úradu práce do 7 pracovných dní od skončenia prechodného obdobia (t.j. do 13.1.2021) ukončenie údajov o zamestnaní/vyslaní na formulári informačná karta pre občana EU a následne oznámi úradu práce začiatok údajov o zamestnaní/vyslaní na formulári informačná karta pre štátneho príslušníka tretej krajiny.

Informácie k pobytu : Ministerstvo vnútra SR 

Dátum vytvorenia stránky: 27.02.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac