Plán opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

Plán opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021 [ PDF 292.5 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac